Wyposażenie

Nasz gabinet jest wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną, dzięki której możliwe jest leczenie naszych pacjentów w sposób bezpieczny, bezbolesny i pod pełną kontrolą.

 

W mojej codziennej pracy wykorzystują nowoczesną komputerową metodę bezbolesnego znieczulenia, cyfrowy system wykonywania zdjęć wewnątrzustnych, kamerą wewnątrzustną, mikroskop oraz endometr do precyzyjnego leczenia .

 

Radiowizjografia - nasz gabinet wyposażony jest w najnowocześniejszy system radiowizjografii cyfrowej (RVG) firmy Kodak. Dzięki niemu jesteśmy w stanie wykonać zdjęcie rentgenowskie zęba w ciągu 1 minuty i omówić je razem z pacjentem na ekranie monitora.

 

Dawka promieniowania przy użyciu tego urządzenia jest 10-krotnie mniejsze niż przy klasycznym zdjęciu małoobrazkowym.

 

Na życzenie pacjenta zdjęcie może być wydane na dyskietce. Kolejną zaletą RVG jest ekologia. Stosowanie RVG eliminuje użycie odczynników chemicznych. 

 

Mikroskop - pozwala on oglądać zęby w powiększeniu 4x-50x. Dzięki temu, oraz doskonałemu oświetleniu możliwe jest leczenie bardzo trudnych kanałów korzeniowych np. bardzo wąskich, zarośniętych lub zakrzywionych. Istnieje również możliwość usunięcia z kanałów starych wkładów i wypełnień. Dzięki mikroskopowi możliwe jest wykonanie bardzo precyzyjne resekcji wierzchołków korzeni zębów zarówno jedno jak i wielokorzeniowych.

 

Endometr - to urządzenie elektroniczne służące do dokładnego pomiaru długości kanału korzeniowego w trakcie leczenia endodontycznego. Dzięki temu możemy opracować i wypełnić kanał korzeniowy precyzyjnie do końca.

 

Kamera wewnątrzustna, która pozwala obserwować każdy etap leczenia bezpośrednio na ekranie monitora. Jej wykorzystanie w diagnostyce pozwala na zwiększenie wykrywalności próchnicy i jednoczesny udział pacjenta w procesie leczenia.

 

Koferdam - system zapewniający suchość pola zabiegowego, stosowany głównie choć nie tylko podczas leczenia endodontycznego.