Implantoprotetyka

Korona na implancie

cerkonowa na łączniku standardowym

2200

porcelanowa na łączniku standardowym

1800 zł

proteza na implantach

indywidualnie