Endodoncja

leczenie endodontyczne: - ząb 1 kanałowy

250 zł

leczenie endodontyczne: - za każdy następny kanał

100 zł

leczenie endodontyczne pod mikroskopem - (1 kanał)

350 zł

leczenie endodontyczne pod mikroskopem - następny kanał

150 zł

MTA

200 zł

reendo (powtórne leczenie kanałowe)

+100 zł

usunięcie złamanego wkładu / narzędzia

200 - 300 zł