Chirurgia

Chirurgia stomatologiczna to dziedzina zabiegowa, w zakres której wchodzi:

- usuwanie zębów.  Do usunięcia kwalifikują się zęby, których nie można leczyć zachowawczo lub zęby zatrzymane (w uzasadnionych przypadkach klinicznych).

- zabiegi przedprotetyczne to zabiegi wykonywane w celu prawidłowego uksztaotowania podłoża protetycznego.

- resekcje wierzchołków korzeni to zabieg polegający na usunięciu zapalnych zmian okołowierzchołkowych pozwalający na zachowanie zęba.

- podcinanie wędzidełek to zabieg mający na celu wyeliminowanie zaburzeń funkcji spowodowanych nieprawidłowym przyczepem wędzideka  wargi policzków lub  języka

- zabiegi mikrochirurgiczne pod mikroskopem: przeszczepy dziąseł z wykorzystaniem tkanek własnych, wydłużanie korony klinicznej zęba i inne.

Podczas zabiegów chirurgicznych stosujemy bezpieczne i wyrafinowane środki do znieczuleń miejscowych.