Chirurgia

ekstrakcja

80 - 150 zł

chirurgiczne usunięcie zęba

190 - 290 zł

ekstrakcja zęba zatrzymanego

300 - 450 zł

ekstrakcja zęba mlecznego

40 - 60 zł

wycięcie kaptura dziąsłowego

80 zł

podcięcie wędzidełka

100 zł

plastyka wyrostka zębodołowego

300 - 600 zł

plastyka połączenia ustno - zatokowego

50 - 250 zł

resekcja korzenia

300 - 450 zł

hemisekcja

300 - 400 zł

odsłonięcie zęba zatrzymanego do zał .zamka ort.

250 - 350 zł

chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej zęba

250 zł

kiretaż zamknięty (przy jednym zębie)

70 zł

kiretaż otwarty (przy jednym zębie)

150 zł